We weten allemaal dat onze samenleving aan het vergrijzen is. Er komen steeds meer ouderen bij, omdat de mens over het algemeen ouder wordt, dan vroeger. De regering wil zo veel mogelijk af van de verzorgingshuizen. Omdat u als oudere steeds meer kwaaltjes krijgt, zoals chronische aandoeningen, bent u vaker aangewezen op hulp van buitenaf. Dat kan de mantelzorger, familie of vrienden zijn. We willen, als we ouder worden, graag in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat kan alleen als u de zorg krijgt, die u nodig heeft. Er komt altijd wel een moment dat de mantelzorger de taak niet meer kan volbrengen, omdat het te veel wordt. Dat is het moment om gebruik te maken van de thuiszorg.

Thuis blijven wonen

Tegenwoordig is het mogelijk dat ouderen, zieken en gehandicapten zo lang mogelijk thuis blijven worden. Daar moet natuurlijk wel het een en ander voor geregeld worden. Woont u in Friesland, dan is het om gebruik te kunnen maken de thuiszorg Friesland nodig dat u contact opneemt met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg Friesland is vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige zal nagaan welke zorg u nodig heeft. Vooraf kunt u advies inwinnen bij de huisarts. Niet iedereen krijgt dezelfde zorg. Wat u daadwerkelijk nodig heeft staat in het zorgprofiel. Daarin staat welke hulp u nodig heeft en hoeveel uur u daarvoor gemiddeld toegewezen krijgt.

Wat mag de thuiszorg Groningen bij u doen?

De thuiszorg Groningen kan u helpen bij het opstaan uit bed, douchen, aankleden en eten. Ook kan men u helpen bij u dagelijkse administratie. Ze kunnen met u samen, als het mogelijk is, het huishouden doen en meer aan de sociale contacten werken. Ook het toedienen van de medicijnen is vaak een belangrijke taak van de thuiszorg. Het is een pakket aan zorg dat bij uw zorgbehoefte past, maar daardoor kunt u wel in uw vertrouwde omgeving blijven wonen.

Het geluk komt op de eerste plaats

Er zijn er veel die denken dat een verpleeghuis de enige optie is wanneer het niet meer mogelijk is dat u voor uzelf kunt zorgen. Toch zal het voor u de eerste keus zijn om thuis te blijven wonen. Dat is mogelijk door gebruik te maken van de 24 uurs zorg. Daarbij krijgt u dan professionele zorg en begeleiding zonder dat u uw vertrouwde omgeving hoeft op te geven. Ook als u dementiezorg heeft en nog geen gekke dingen doet, kunt u nog lang op uzelf blijven wonen. Daardoor houdt u uw waardigheid en onafhankelijkheid.