Een scheiding is voor niemand leuk. Zeker niet voor de kinderen die erbij betrokken zijn. Hun vertrouwde leven en omgeving wordt overhoop gegooid en alles verandert. Voor jonge kinderen wordt vaak wel een goede oplossing geregeld qua huisvesting. Maar hoe zit het met de kinderen die iets ouder zijn? Hebben zij zelf zeggenschap over waar ze gaan wonen? Hoe bepaal je een zorgregeling voor je kind ouder dan 12 jaar? Deze vragen worden in dit artikel beantwoord. 

Zeggenschap van het kind

Een kind wordt op zijn achttienjarige leeftijd volgens de wet meerderjarig. Pas vanaf dat moment heeft hij of zij zeggenschap over waar hij of zij gaat wonen. Ook kan hij of zij ervoor kiezen om bij geen van de ouders te blijven en op zichzelf te gaan wonen. Vanaf dit moment geldt de bestaande zorgregeling niet meer, want jouw kind mag nu zelf bepalen hoe vaak hij of zij bij de ouders op bezoek wilt komen. Totdat het kind achttien wordt, is hij of zijn minderjarig. Dit betekent dat de ouders volledig verantwoordelijk zijn en de regels en voorwaarden met z’n tweeën bepalen. Lukt het jou en je ex-partner niet om samen te bepalen bij wie het kind hoofdzakelijk verblijft, dan kan een een rechter daar een beslissing over nemen. In sommige gevallen is het nodig om een contactverbod aan te vragen met behulp van RechtNet Advocaten.

Het veelvoorkomende misverstand

Zoals hierboven aangegeven is, mag een kind dus vanaf zijn achttiende zelf beslissen waar hij of zij wil wonen. Tot die tijd bepalen de ouders (of de rechter) dit. Toch is het niet gek dat veel mensen denken dat een kind vanaf zijn twaalfde al mag beslissen waar hij of zij gaat wonen. Dit komt doordat een rechter een kind van twaalf jaar of ouder om zijn of haar mening mag vragen rondom de zaken waar het kind mee te maken heeft. Dit wordt ook wel het kinderverhoor genoemd. Dat de rechter vraagt naar de mening van het kind betekent niet dat deze mening ook meteen beslissend is, maar de rechter neemt de mening wel mee in zijn overweging. In de praktijk zie je wel dat de rechter sneller geneigd is de mening van het kind te volgen wanneer, een kind dichter bij de leeftijd van achttien jaar komt. 

De mening van het kind

Voor een jong kind kan het erg schadelijk zijn om te mogen beslissen waar hij of zij wil wonen. Voor een kind is dit kiezen tussen twee hele belangrijke mensen. Een kind houdt meestal veel van allebei de ouders. Wel vinden kinderen het fijn om betrokken te zijn bij de beslissing die de ouders maken. Vooral als kinderen wat ouder zijn, worden ze graag gehoord. Daardoor krijgen ze het gevoel dat hun mening er daadwerkelijk toe doet. Daarom is het belangrijk voor de ouders om het gesprek aan te gaan met het kind. Vraag hem of haar op een rustige manier wat ze van de situatie vinden en wat zij als de prettigste optie zien.